Warszawa/Trondheim: W dniu 1 września 2020 Technology Partners rozpoczęło trzyletni projekt badawczy pod nazwą „Anti-Icing Sustainable Solutions by Development and Application of Icephobic Coatings – IceMan”. Jego celem jest opracowanie powłok z poliuretanu na bazie wody z wykorzystaniem różnych metod w celu osiągnięcia lodofobowości powierzchni kompozytowych. Projekt realizowany jest w ramach programu POLNOR w oparciu o fundusze norweskie. Oprócz Technology Partners, które jest koordynatorem projektu, biorą w nim udział: SINTEF – największa norweska organizacja badawcza (www.sintef.no), Funzionano – spin-off SINTEF’u specjalizujący się w opracowaniu hybrydowych nanocząstek (www.funzionano.com) oraz MSP InnTech sp. z o.o. – czołowy polski projektant i producent bezzałogowych statków latających o masie startowej od 0,5 kg do 150 kg (www.uav.com.pl). Więcej informacji na stronie Projekty.