Open Access Single Entry Point for Scale-up of Innovative Smart Lightweight Composite Materials and Components

OASIS

CALL ID: H2020-NMBP-HUBS-2018
OKRES REALIZACJI: 2019-2022
LICZBA PARTNERÓW: 20
CAŁKOWITY BUDŻET: 13,3 mEUR

STRONA PROJEKTU
PROJEKT NA STRONACH UE – CORDIS

ABSTRAKT

Projekt OASIS ma na celu wykorzystanie potencjału rynkowego wielofunkcyjnych lekkich nanokompozytów, w szczególności o osnowie polimerowej oraz kompozytów aluminiowych. Projekt łączy usługi oferowane przez 12 linii pilotażowych zdolnych do przemysłowej produkcji nanostruktur w formach nieprzetworzonych, produktów pośrednich o cechach wyrobów w nanoskali i nanoproduktów, jak również uzupełniające usługi techniczne (modelowanie, charakterystyka, toksykologia, ocena cyklu życia) i biznesowe (planowanie, dostęp do kapitału prywatnego, coaching w zakresie innowacji). Usługi te będą świadczone firmom, w szczególności MŚP, aby umożliwić im dostęp do wiedzy w obszarach trzech Kluczowych Technologii Wspomagających – nanotechnologii, zaawansowanych materiałów i procesów produkcyjnych – bez konieczności wysokich inwestycji kapitałowych. Klienci usług OASIS uzyskają możliwość testowania materiałów wielofunkcyjnych w produkcji przemysłowej o małej i średniej skali. Zdolności produkcyjne linii pilotażowych zostaną potwierdzone w ramach 6 przypadków praktycznych rozwiązań technologicznych wykorzystujących lekkie nanoprodukty (TRL6-7) o dużym znaczeniu dla przemysłu budowlanego, motoryzacyjnego, energetycznego i lotniczego. Projekt OASIS ma na celu wytworzenie trwałej pod względem ekonomicznym struktury, otwartej i innowacyjnej, zwiększając efektywność dotychczasowych inwestycji z korzyścią dla europejskich firm wprowadzających nowe produkty oparte na nanotechnologii.

ROLA TMBK PARTNERS W PROJEKCIE

Spin-off TECHNOLOGY PARTNERS, TMBK Partners Sp. z o.o., bierze udział w projekcie jako właściciel linii pilotażowej do produkcji termoplastycznych włóknin domieszkowanych nanorurkami węglowymi (CNT). Włókniny te charakteryzują się dobrymi właściwościami przewodzącymi, dzięki czemu mogą być wykorzystane w produkcji materiałów kompozytowych jako: a) wykończenie powierzchni zapewniające przewodność elektryczną, b) międzywarstwy wewnętrzne wielowarstwowych kompozytów, zapewniające poprawę ich właściwości elektrycznych oraz mechanicznych poprzez zapobieganie delaminacji. Włókniny opracowane przez TMBK Partners Sp. z o.o. będą testowane w projekcie przez firmy przemysłowe z sektora lotniczego, motoryzacyjnego i budownictwa. Linia pilotażowa zostanie rozbudowana i w pełni zautomatyzowana.