Anti-Icing Sustainable Solutions by Development and Application of Icephobic Coatings

ICEMAN

CALL ID: POLNOR 2019 / PROGRAM „BADANIA STOSOWANE”
OKRES REALIZACJI: 2020-2023
LICZBA PARTNERÓW: 4
CAŁKOWITY BUDŻET: 1,5 mEUR

STRONA PROJEKTU

ABSTRAKT

Tworzenie się i nawarstwianie lodu stanowi poważny, czasem katastrofalny problem w zastosowaniach przemysłowych, w których stosuje się komponenty kompozytowe, np. turbiny wiatrowe, lotnictwo, drony, a także w przypadku infrastruktury elektrycznej i telekomunikacyjnej, oraz przy wszelkiego rodzaju innych konstrukcjach kompozytowych i metalowych narażonych na działanie przechłodzonych kropel wody na ziemi i w powietrzu. Celem projektu jest opracowanie powłok z wodnych poliuretanów z wykorzystaniem różnych metod w celu osiągnięcia właściwości lodofobowych i hydrofobowych. Zastosowanie innowacyjnego podejścia do symulacji i modelowania powinno umożliwić zaprojektowanie i wykonanie lodofobowych powłok o udoskonalonej funkcjonalności. Wiedza ta umożliwi lepsze zrozumienie procesu nawarstwiania lodu na różnych modyfikowanych powłokach. To z kolei zapewni niezbędną wiedzę  do opracowywania trwałych i skutecznych powierzchni o właściwościach lodofobowych zmniejszających przyczepność wody i lodu oraz spowalniających zarodkowanie lodu tak, aby umożliwić usuwanie spadających na powierzchnie przechłodzonych kropel wody zanim zamarzną. Przewidywane rozwiązania będą stanowić korzystną alternatywę dla stosowanych obecnie elektrotermicznych aktywnych systemów, umożliwiając usuwanie lodu z jednoczesną redukcją lub eliminacją zużycia energii elektrycznej. W związku z możliwością przyszłego przemysłowego wdrożenia rozwiązań wszystkie metody spełniać będą wymogi dotyczące ekonomii, przyjazności dla środowiska i będą możliwe do zastosowania na skalę przemysłową.

ROLA TECHNOLOGY PARTNERS W PROJEKCIE

TECHNOLOGY PARTNERS jest koordynatorem projektu. Pełni funkcję lidera WP ‘Wytwarzanie i testowanie powłok’, odpowiadając za syntezę oraz dyspersję dodatków chemicznych i nanocząstek w wodnych poliuretanach, przygotowanie próbek do wieloskalowej charakterystyki, charakterystykę powłok, prowadzenie testów lodofobowości, hydrofobowości oraz trwałości. TECHNOLOGY PARTNERS kieruje również WP ‘Laserowe modyfikacje powierzchni’ w tym doborem parametrów oraz laserową obróbką modyfikowanych poliuretanów. Jest też liderem WP ‘Modelowanie interfejsu kropla-powierzchnia w różnych warunkach’ kierując budową reprezentatywnych modeli geometrycznych, modelowaniem z wykorzystaniem teorii funkcjonału gęstości (DFT) i modelowania w nano i mikroskali. Odpowiada za opracowanie i syntezę płynnych dodatków oraz badanie kompatybilności dodatków z wodnymi poliuretanami. Dodatkowo, TECHNOLOGY PARTNERS będzie uczestniczyć w procesie przygotowywania próbek prototypowych powłok antyoblodzeniowych, demonstracji technologii antyoblodzeniowej w środowisku operacyjnym i ocenie jej efektywności.