Wzmocnienie mazowieckiego ekosystemu wielofunkcyjnych kompozytów dzięki holistycznemu podejściu i strategiczne partnerstwo z wiodącymi organizacjami europejskimi

COMP-ECO

NR PROJEKTU: HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03-01 – Twinning
OKRES REALIZACJI: 2022-2025
LICZBA UCZESTNIKÓW: 10
CAŁKOWITY BUDŻET: 1,5 mEUR

STRONA PROJEKTU – CORDIS

ABSTRAKT

Projekt COMP-ECO ma na celu poprawę doskonałości badawczej systemu badawczego regionu Mazowsza w dziedzinie wielofunkcyjnych kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami (FRP) i inteligentnych struktur. System tworzą 3 organizacje: Fundacja Technology Partners, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych oraz Politechnika Warszawska. Polskie organizacje będą wspierane przez wiodące uczelnie UE TU DELFT z Holandii i TU DRESDEN z Niemiec.

Celem COMP-ECO jest poprawa doskonałości badawczej i wizerunku badawczego uczestniczących instytucji oraz stworzenie trwałej sieci współpracy naukowej i technicznej w dziedzinie wielofunkcyjnych kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknem (FRP) i inteligentnych struktur.

ROLA TECHNOLOGY PARTNERS W PROJEKCIE

Technology Partners jest koordynatorem projektu. Firma będzie kierować projektem od strony administracyjnej, zapewni zarządzanie jakością oraz wdroży strategię rozpowszechniania i komunikacji.Badacze TPF wezmą udział we wspólnych badaniach wstępnych nad wielofunkcyjnymi kompozytami i inteligentnymi strukturami z wykorzystaniem technologii produkcji veilsów domieszkowanych CNT, które odegrają jedną z kluczowych ról w demonstratorze Projektu.
Przedstawiciele kierownictwa TPF odwiedzą zaawansowanych partnerów w celu wymiany wiedzy i budowania sieci oraz wezmą udział w warsztatach technicznych, działaniach networkingowych i szkoleniowych.