Creation of a European and Latin American Self-Sustainable Innovative Cooperation Network (ELAN) of Research and Innovation (R&I) Actors and Industry Partners to Foster Co-generated, Technology-based Business Opportunities

ELAN

CALL ID: EuropeAid/135750/DH/ACT/Multi
OKRES REALIZACJI: 2015-2018
LICZBA PARTNERÓW: 81
CAŁKOWITY BUDŻET: 5,5 mEUR

STRONA PROJEKTU
PROJEKT NA STRONACH UE – ECCP

ABSTRAKT

Głównym celem projektu ELAN było zwiększenie i dywersyfikacja obecności gospodarczej UE w Ameryce Łacińskiej, poprzez tworzenie trwałych inicjatyw współpracy między podmiotami B+R, w których wiedza przekształca się w zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Celem szczegółowym ELAN było ustanowienie trwałych sieci europejskich i latynoamerykańskich (ELAN) podmiotów zajmujących się badaniami i innowacjami (B+I) w celu wspierania trwałych partnerstw, dzielenia się wiedzą i generowania transferu technologii, w szczególności w obszarach zbieżnych z kierunkami europejskich badań stosowanych, oraz zwiększenia konkurencyjności MŚP poprzez generowanie możliwości biznesowych opartych na technologii.

ROLA TECHNOLOGY PARTNERS W PROJEKCIE

Identyfikacja możliwości biznesowych opartych na technologii oraz partnerów, technologii i źródeł finansowania dla wdrażania zidentyfikowanych możliwości. Zaplanowanie i organizowanie działań związanych z budowaniem potencjału sieciowego i tworzeniem partnerstwa. Tworzenie i poszezrzanie sieci ELAN poprzez współorganizowanie wydarzeń ELAN w Europie i Ameryce Łacińskiej. Zainteresowanie ponad 15 polskich technologicznych MŚP i innych podmiotów udziałem w spotkaniach oraz organizacja ich wizyt w Ameryce Łacińskiej.