Madryt/Warszawa: W listopadzie br. uruchomione zostaną prace w ramach projektu Go2Space-HUBs – „Generating new sOlutions 2 and from Space through effective local start-up HUBs”, który w lipcu br. przyjęty został do dofinansowania w ramach tematu DT-SPACE-09-BIZ-2019. Celem projektu Go2Space-HUBs jest zapewnienie warunków dla tworzenia i rozwijania europejskich przedsiębiorstw oferujących technologie i usługi opracowane w sektorze kosmicznym bądź dla niego przeznaczone, zapewnianie tworzenia wartości i innowacji poprzez wzajemną wymianę doświadczeń, szkolenia oraz lokalne sieci i inicjatywy, przy uwzględnieniu inicjatyw już istniejących UE. W projekcie, koordynowanym przez Universidad Carlos III w Madrycie, uczestniczy TECHNOLOGY PARTNERS oraz 4 europejskich partnerów z Belgii, Estonii, Hiszpanii i Portugalii. Wniosek projektu Go2Space-HUBs otrzymał najwyższą ocenę spośród ponad 30 złożonych wniosków.