TECHNOLOGY PARTNERS jest członkiem następujących stowarzyszeń i organizacji:

EUROPEAN ASSOCIATION OF RESEARCH AND TECHNOLOGY ORGANISATIONS
European Association of Research and Technology Organisations

European Association of Research and Technology Organisations

Załozone w 1999 r. EARTO promuje instytuty badawcze i ich interesy w Europie. Sieć EARTO zrzesza ponad 350 organizacji z ponad 20 państw. Członkowie EARTO dysponują 150.000 wysokowykwalifikowanych badaczy i inżynierów zarządzających szeroką gamą infrastruktur innowacyjnych.
TECHNOLOGY PARTNERS jest członkiem EARTO od 2003 r. Prof. Krzysztof Santarek, Prezes TECHNOLOGY PARTNERS, jest członkiem Zarządu EARTO.
www.earto.eu

Knowledge4Innovation

Knowledge
4
Innovation

K4I jest niezależną platformą non-profit Parlamentu Europejskiego, której celem jest umieszczenie zagadnień wiedzy i innowacji gospodarczych wśród najważniejszych priorytetów instytucji europejskich poprzez proponowanie i wspieranie odpowiednich działań w obszarze podejmowania decyzji politycznych i strategicznych.
TECHNOLOGY PARTNERS jest członkiem-założycielem K4I (2008). Richard Granger, Dyrektor Biura europejskiego TECHNOLOGY PARTNERS w Brukseli, jest Wiceprezesem K4I.
www.knowledge4innovation.eu

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego

Założony w 2012 r. Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego SPACE PL zrzesza 66 członków, w tym duże przedsiębiorstwa, MŚP i instytuty badawcze z sektora kosmicznego. Działa na skalę krajową, aby stworzyć korzystne warunki dla rozwoju swoich członków, reprezentując ich w kluczowych kwestiach politycznych i gospodarczych.
TECHNOLOGY PARTNERS jest członkiem SPACE PL od 2019 r.
www.space.biz.pl

Polski Klaster Technologii Kompozytowych

Polski Klaster Technologii Kompozytowych

Założony w 2018 r. Polski Klaster Technologii Kompozytowych (PKTK) stanowi platformę współpracy podmiotów działających w obszarze technologii kompozytowych. Czlonkami klastra są szkoły wyższe oraz instytuty badawcze i przedsiębiorcy, wynalazcy i jednostki wsparcia biznesu.
TECHNOLOGY PARTNERS jest członkiem PKTK od 2019 r.
www.kompozyty.net/informacje-klastra/

 

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

Podstawowym celem Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy i wspieranie swoich członków w zapewnianiu komercyjnego sukcesu ich projektów innowacyjnych i high-tech.
TECHNOLOGY PARTNERS jest członkiem PIGZT od 2012 r.
www.iztech.pl