Smart Intelligent Aircraft Structures

SARISTU

CALL ID: FP7-AAT-2011-RTD-1
OKRES REALIZACJI: 2011-2015
LICZBA PARTNERÓW: 65
CAŁKOWITY BUDŻET: 51,1 mEUR

PROJEKT NA STRONACH UE – CORDIS

ABSTRAKT

Projekt dotyczył opracowania i integracji koncepcji inteligentnych struktur lotniczych w jednym statku powietrznym. Celem było zmniejszenie masy samolotu i obniżenie kosztów jego eksploatacji, a także poprawa jego aerodynamicznego profilu podczas lotu. Dotyczyło to zwłaszcza rozwoju koncepcji materiałów umożliwiających taką ich przemianę, aby możliwe było kontrolowane odkształcenie powierzchni samolotu ważnych dla jego aerodynamiki, materiałów umożliwiających aktywną i pasywną kontrolę wyróżnionych części kadłuba w kontekście zmiany ich kształtu i uszkodzeń mechanicznych, a także takich materiałów funkcjonalnych, których praktyczne zastosowanie wydawało się dotychczas nierealne. Celem projektu było również zademonstrowanie wykonalności poszczególnych koncepcji struktur morficznych, dotyczących przedniej i tylnej krawędzi skrzydła oraz wingletu za pomocą testów strukturalnych i aerodynamicznych.

ROLA TECHNOLOGY PARTNERS W PROJEKCIE

Opracowanie termoplastycznych veilsów domieszkowanych CNT w celu zwiększenia odporności lotniczych kompozytowych struktur pierwszorzędowych poprzez poprawę tolerancji na uszkodzenia i poprawę izotropii elektrycznej. Prace wykazały, że wykorzystanie veilsów poprawia odporność kompozytów na ścinanie międzywarstwowe a domieszkowanie ich nanorurkami zwiększa ich przewodnictwo elektryczne o 350%. W wyniku prac złożony został jeden wniosek patentowy i opublikowano szereg artykułów.