Super-IcePhobic Surfaces to Prevent Ice Formation on Aircraft

PHOBIC2ICE

CALL ID: H2020-MG-2015_SingleStage-A
OKRES REALIZACJI: 2016-2019
LICZBA PARTNERÓW: 9
CAŁKOWITY BUDŻET: 1,8 mEUR

STRONA PROJEKTU
PROJEKT NA STRONACH UE – CORDIS

ABSTRAKT

Nawarstwianie się lodu stanowi poważny problem dla samolotów, ponieważ nawet praktycznie niewidzialna warstwa jest w stanie poważnie zakłócić sprawność skrzydeł, śmigieł, szyb przednich, anten, kratek wentylacyjnych, wlotów i osłon. Celem projektu było opracowanie technologii oraz predykcyjnych narzędzi symulacyjnych dla uniknięcia lub złagodzenia tego zjawiska. Przyjęte w ramach projektu innowacyjne podejście do prowadzenia symulacji i modelowania, umożliwiło opracowanie i produkcję odpornych na nawarstwianie lodu powierzchni o udoskonalonej funkcjonalności. Opracowano szereg rodzajów powłok polimerowych, metalicznych i hybrydowych nakładanych różnymi metodami. Przygotowano obrabiane laserem i anodyzowane powierzchnie. Pozyskana w ramach projektu podstawowa wiedza na temat zjawisk związanych z odpornością na nawarstwianie lodu umożliwiła lepsze zrozumienie tego procesu na różnych powłokach i powierzchniach modyfikowanych. Dzięki zastosowaniu certyfikowanych urządzeń badawczych znajdujących się w Kanadzie (lodowy tunel powietrzny) oraz prób w locie, które odbyły się w Hiszpanii możliwe było stworzenie kompleksowych rozwiązań dla problemu nawarstwiania lodu oraz podwyższenie poziomu innowacyjności projektu. Projekt był realizowany we współpracy z firmą Airbus, Pratt&Whitney Canada oraz firmami DEMA i Plasmonique.

ROLA TECHNOLOGY PARTNERS W PROJEKCIE

Koordynator projektu (Europa). Możliwe do wdrożenia przemysłowego, ekonomicznie korzystne i przyjazne dla środowiska modyfikacje powłok poliuretanowych z wykorzystaniem metod chemicznych, modyfikacje cząstkami i laserami. Opracowanie szeregu lodofobowych powłok o ulepszonej funkcjonalności, podwyższonej trwałości i zapewniających ok. 20% redukcję adhezji i nawarstwiania się lodu, możliwych do zastosowania na różnych materiałach (np. stali, aluminium, tytanie, polimerach) i różnych częściach/elementach samolotów. Modelowanie zachowania kropli wody na podłożach przeprowadzone na powierzchniach odpowiadających geometrii i materiałom typowym dla opracowywanych powłok , co umożliwiało transfer nabytej wiedzy do innych obszarów. Testy w locie i testy elementów obrotowych w dużym lodowym tunelu wiatrowym. Realizacja projektu pozwoliła na nabycie podstawowej wiedzy na temat zjawisk związanych z lodofobowością i hydrofobowością.