Novel Aeronautical Multifunctional Composite Structures with Bulk Electrical Conductivity and Self-Sensing Capabilities

ELECTRICAL

CALL ID: FP7-AAT-2010-RTD-1
OKRES REALIZACJI: 2010-2013
LICZBA PARTNERÓW: 14
CAŁKOWITY BUDŻET: 2,9 mEUR

STRONA PROJEKTU – CORDIS

ABSTRAKT

Głównym celem projektu było opracowanie nowoczesnych, wielofunkcyjnych struktur kompozytowych dla lotnictwa, o właściwościach przewodzących prąd elektryczny i zdolności do  monitorowania, umożliwiających szybką i nieniszczącą ocenę właściwości materiału. W projekcie wykorzystano niezwykłe właściwości nanorurek węglowych (CNT) jako materiału do modyfikacji materiałów polimerowych w celu stworzenia innowacyjnych, wielofunkcyjnych i przewodzących struktur ze zdolnościami do monitorowania. W ramach projektu badano i rozwijano alternatywne i nowe metody produkcji kompozytów węglowych z nanorurkami węglowymi, kompatybilne ze stosowanymi obecnie procesami produkcji kompozytów: nanowypełniacze wprowadzano za pomocą domieszkowanych termoplastycznych włókien, veilsów, nanostrukturalnych preform, tzw. buckypapers lub wprost do ciekłej żywicy i prepregów z włókna węglowego.

ROLA TECHNOLOGY PARTNERS W PROJEKCIE

Opracowanie dwóch procesów wytwarzania termoplastycznych veilsów: wytłaczania włókien z nanorurkami węglowymi i ich termicznego prasowania do postaci veilsów o maksymalnej zawartości nanorurek do 7% mas., oraz procesu melt-blown do produkcji veilsów o zawartości nanorurek do 5,5% mas. Charakterystyka włókien i veilsów z różną zawartością nanorurek węglowych i o różnej funkcjonalizacji ich powierzchni, a także ocena funkcjonalności wytworzonych włókien i veilsów. Matematyczne modelowanie przewodności kompozytów jako funkcji przestrzennej dystrybucji nanorurek oraz funkcjonalizacji ich powierzchni. Opracowanie parametrycznych modeli przewodnictwa MES z uwzględnieniem progu perkolacji dla konkretnej dyspersji / architektury CNT.