Krzysztof Santarek

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek

Prezes

Krzysztof Santarek posiada ponad 45-letnie doświadczenie w nauce, badaniach, projektowaniu, consultingu i zarządzaniu. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej. Otrzymał stopień doktora w 1975 r., doktora habilitowanego w 1989 r. Od 2000 r. jest profesorem nauk technicznych.
Autor 14 książek i ponad 140 prac naukowych; promotor 11 doktoratów; członek szeregu renomowanych krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń naukowych i zawodowych.
Wykłada na Politechnice Warszawskiej. Wiceprezes Technology Partners od jego założenia; od 2018 r. Prezes Fundacji.
Kluczowe kompetencje: zaawansowane systemy produkcyjne, organizacja i  zarządzanie produkcją i logistyką, zarządzanie innowacjami i technologiami, zarządzanie programami i projektami, współpraca międzynarodowa.

Michał Towpik

Wiceprezes

Michał Towpik posiada 20-letnie doświadczenie w obszarze doradztwa, finansów i zarządzania.
Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, uzyskał tytuł MBA z University of Minnesota.
Pracował na stanowiskach kierowniczych w branżach doradztwa, IT oraz e-mobilności. Z Technology Partners związany jest od 2006 roku. Jest Wiceprezesem i odpowiada za zarządzanie projektami i finansami.
Kluczowe kompetencje: opracowywanie strategii, zarządzanie finansami, zarządzanie projektami.
Pasjonat paralotniarstwa i wielu innych sportów.
Uważa, że nie ma niezawodnych technologii, są za to niezawodni ludzie.

 

Przemysław Kośmider

Wiceprezes

Przemysław Kośmider posiada 18-letnie doświadczenie w obszarze handlu zagranicznego i projektów międzynarodowych.
Otrzymał tytuł magistra na Uniwersytecie Warszawskim, Executive Master na HEC Paris oraz dyplom studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej.
Jego doświadczenie zawodowe obejmuje zarządzanie zagranicznym biurem wiodącego polskiego przedsiębiorstwa eksportowego w branży lotniczej i zbrojeniowej, udział w międzynarodowych projektach współpracy badawczej oraz wspieranie polskich MŚP w europejskich projektach dotyczących m.in. międzysektorowego i transgranicznego transferu technologii.
Kluczowe kompetencje: współpraca międzynarodowa i międzykulturowa, koordynowanie projektów, zarządzanie MŚP.
Instruktor nurkowania, były wyczynowy triathlonista.
„Bez pracy nie ma kołaczy”, to jego motto, zarówno podczas pracy, jak i treningów.

Prof. Dr. Rafael Popper

Główny Doradca Naukowy, dyrektor Centrum Prognozowania i Internacjonalizacji CFI

Rafael Popper posiada ma ponad 20-letnie międzynarodowe doświadczenie zawodowe w zakresie foresightu, przedsiębiorczości i zrównoważonego zarządzania innowacjami. W swojej pracy koncentrował się przede wszystkim na prognozowaniu jako narzędziu polityki innowacyjnej, zastosowaniu prognozowania krótko- i długoterminowego w szerokim zakresie dziedzin nauki, projektowaniu przyszłościowych działań i ich ocenie z naciskiem na kwestie technologiczne i społeczne polityki w zakresie innowacji, jak również ocenie i zarządzaniu zrównoważoną innowacyjnością. Pracował jako główny naukowiec, przedsiębiorca, wykładowca, badacz i konsultant ds. polityki innowacyjności dla różnych krajowych i międzynarodowych organizacji w Europie, Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji, Australii i na Bliskim Wschodzie. Jest autorem nagradzanych publikacji naukowych i kierował uznanymi organizacjami i zespołami badawczymi. Jest regularnie zapraszany jako mówca na międzynarodowe wydarzenia organizowane przez prestiżowe organizacje rządowe, biznesowe, badawcze i organizacje społeczeństwa obywatelskiego na całym świecie.”Nie czekaj, aż żelazo będzie gorące; uderzaj, żeby je rozgrzać,” to jego motto, które zawsze wciela w życie.

Prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska

Dyrektor ds. Naukowych

Anna Boczkowska ma blisko 30-letnie doświadczenie w pracy akademickiej i badawczej.
Ukończyła Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, a następnie uzyskała stopień doktora w 2000 roku i doktora habilitowanego w 2011 roku na tym samym wydziale. Od 2018 roku ma tytuł profesora nauk technicznych.
Jej doświadczenie zawodowe dotyczy inżynierii materiałowej, w szczególności materiałów kompozytowych, polimerów, nanokompozytów i materiałów inteligentnych. Współpracuje z Technology Partners od 2007 jako kierownik naukowy szeregu projektów europejskich w obszarze lotnictwa i inżynierii materiałowej, realizowanych w ramach 7. Programu Ramowego UE (ELECTRICAL, SARISTU) i programu H2020 (PLATFORM, OASIS, PHOBIC2ICE).
Kluczowe kompetencje: badania i rozwój nowych materiałów, zarządzanie projektami, szeroka wiedza techniczna, współpraca międzynarodowa.
Miłośniczka jazdy na nartach i podróży do odległych i ciekawych miejsc.
„Zachowaj dobry humor w kazdej sytuacji”, to jej motto życiowe.

Jarosław Sołtys

Project Director

Jarosław Sołtys posiada prawie 40 lat doświadczenia akademickiego, menedżerskiego i w zakresie konsultingu biznesowego.
Absolwent Politechniki Warszawskiej ze specjalnością Organizacja i Zarządzanie Przemysłem.
Ma szerokie doświadczenie w pracy na wysokich stanowiskach kierowniczych w firmach różnych branż – produkcja, handel i usługi (ERP, telekomunikacja, usługi profesjonalne), w kraju i za granicą, w tym w spółkach giełdowych i oddziałach firm zagranicznych w Polsce.
Kluczowe kompetencje: wdrażanie strategii; zarządzanie projektami; optymalizacja działalności; kreatywność; szeroka wiedza techniczna.
Instruktor narciarstwa, pasjonat jazdy na rowerze.
„Nie ma złej pogody, tylko niewłaściwe ubranie”, mówi ruszając na zimową przejażdżkę rowerem po lesie.

Dr inż. Rafał Kozera

Starszy Specjalista ds. Badań i Rozwoju

Rafał Kozera jest absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.
Jest laureatem pierwszej nagrody w XVIII edycji konkursu Fiat Chrysler za najlepszą rozprawę doktorską. Był kierownikiem B+R po stronie lidera projektu odpowiedzialnym za merytoryczne aspekty realizacji europejsko kanadyjskiego projektu PHOBIC2ICE. Aktualnie kierownik projektu IceSurfer, w którym kontynuuje badania w zakresie lodofobowości.
W ciągu ostatnich 5 lat wykonał 35 udokumentowanych ekspertyz i badań na zlecenie przemysłu. Odbył wiele staży naukowych oraz szkoleń w kraju i za granicą, które pozwoliły mu uzyskać praktyczne doświadczenie w wytwarzaniu oraz charakteryzowaniu kompozytów m.in. o osnowie polimerowej. Biegle posługuje się zaawansowanymi metodami przygotowywania i charakteryzacji materiałów kompozytowych za pomocą m.in. wysokorozdzielczej skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej (STEM), obsługi ultramikrotomu, mikroskopii sił atomowych (AFM), analizy termicznej, badań zjawisk hydro i lodofobowych.
Always look on the bright side of life”, powtarza zachowując dobry humor nawet w trudnych sytuacjach.

Paweł Durałek

Specjalista ds. technicznych

Paweł Durałek współpracuje z Technology Partners od 2015 roku jako Specjalista ds. Badań i Rozwoju. Posiada 8-letnie doświadczenie w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz kontroli jakości w firmach produkcyjnych.
Ukończył Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej na Politechnice Krakowskiej ze specjalizacją Technologia Tworzyw Sztucznych oraz podyplomowo Technologię i Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych na Politechnice Warszawskiej.
Odpowiedzialny za pilotażową linię melt-blown w projektach PLATFORM oraz OASIS (program H2020). Pracuje przy zadaniach projektowych związanych z przetwórstwem i modyfikacją tworzyw sztucznych w projektach realizowanych przez Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.
Kluczowe kompetencje: przetwórstwo tworzyw termoplastycznych oraz ich nanokompozytów z CNT, w tym wytwarzanie funkcjonalnych włóknin.
Czołgista (wirtualny) i miłośnik innych komputerowych gier.
„Kiedy nie wiesz co robisz, rób to starannie”, twierdzi z uśmiechem.

Dr inż. Paulina Latko-Durałek

Senior Researcher

Paulina Latko-Durałek współpracuje z Technology Partners od 2011 roku jako specjalistka ds. projektów badawczo-rozwojowych w ramach 7. Programu Ramowego UE oraz programu H2020 w zakresie termoplastycznych polimerów domieszkowanych nanostrukturami węglowymi.
Ukończyła Technologię Tworzyw Sztucznych na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Krakowskiej oraz Chemię Stosowaną na Fachhochschule Münster. W 2018 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz ukończyła studia podyplomowe Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej.
Kluczowe kompetencje: wiedza z zakresu materiałów polimerowych, stosowanie technik badawczych, umiejętność prezentacji.
Pasjonatka tańca i pływania w słodkich i słonych wodach.
„Zawsze w niedoczasie, ale nigdy spóźniona”, mówią jej współpracownicy.

Dr inż. Kamil Dydek

Project Director

Kamil Dydek posiada 10-letnie doświadczenie w pracy akademickiej i badawczej. W 2015 roku ukończył Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, a następnie w 2023 roku uzyskał stopień doktora w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa. W czerwcu 2019 r. ukończył studia podyplomowe „Project Management” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również certyfikaty w obszarze zarządzania projektami: PRINCE2 Foundation Certificate in Project Management oraz Microsoft Project, Planning and implementing of projects. W styczniu 2022 r. ukończył studia MBA Kaizen Industry 4.0 w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Posiada certyfikat Managera KAIZEN™ wydane przez KAIZEN Institue. Dodatkowo, w maju 2022 r. ukończył studia podyplomowe Akademia Psychologii Przywództwa, będące autorskim programem Jacka Santorskiego.

Działalność naukowa Kamila Dydka skupia się głównie na wytwarzaniu i charakterystyce polimerowych kompozytów wzmacnianych włóknem węglowym o podwyższonych właściwościach elektrycznych i mechanicznych. Rezultaty badań prowadzonych przez doktoranta zostały ujęte w 23 publikacjach naukowych o zasięgu międzynarodowym, które zacytowano 144 razy. Indeks Hirscha opublikowanych prac wg. bazy Scopus wynosi 6. Współrealizował 22 projektów badawczo-rozwojowych finansowanych zarówno ze środków krajowych jak i europejskich. W 2020 roku uzyskał finansowanie projektu ze środków NCBiR w ramach elitarnego programu LIDER, skierowanego do młodych naukowców. Ma bogate doświadczenie we współpracy z przemysłem: w ostatnich pięciu latach brał udział w wykonaniu 23 ekspertyz i badań na zlecenie przemysłu.

„Najlepszy widok przychodzi po najtrudniejszej wspinaczce.”

Anna Zmiievska

Project Director

Anna Zmiievska ma ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze pozyskiwania grantów dla projektów badawczych i innowacyjnych. Współpracowała z licznymi zespołami badawczymi ze szkół wyższych, organizacji badawczych, dużych przedsiębiorstw i MŚP w zakresie dopracowania, ustrukturyzowania i należytej prezentacji ich projektów w celu uzyskania finansowania z programów finansowania publicznego. W kontekście pracy w UE Anna posiada dobrze ugruntowane powiązania z krajami Europy Wschodniej, w tym z Ukrainą, Litwą, Łotwą, Estonią, Mołdawią, Albanią, Armenią itp. W sumie Anna wspierała przygotowanie i złożenie ponad 70 wniosków w różnych rodzajach przetargów i o budżetach od kilku tysięcy do 15 milionów euro, z wewnętrznym wskaźnikiem powodzenia na poziomie blisko 15%. Anna posiada rozległą wiedzę w zakresie zarządzania projektami z wieloma beneficjentami, działalnością w zakresie komunikowania się na wielu poziomach, wysoce rozwinięte umiejętności w zakresie analityki, planowania działalności, komercyjnego wdrażania wyników badań oraz transferu technologii. Brała udział w kilkudziesięciu stażach kursach i szkoleniach dotyczących tych tematów w wiodących organizacjach w UE i USA.

Dr inż. Lina Smovziuk

Project Director

Lina Smovziuk otrzymała tytuły magistra i doktora w zakresie materiałoznawstwa i inzynierii lotniczej na Narodowym Uniwersytecie Aerokosmicznym im. Żukowskiego Charkowski Instytut Lotniczy “KhAI” w Ukrainie, gdzie rozpoczęła karierę naukową. W 2009 roku skoncentrowała swoją pracę na zarządzaniu międzynarodowymi projektami badawczo-innowacyjnymi. Łączy wiedzę naukową z umiejetnościamizarządzania oraz z talentem i kreatywnością pozwalającymi dostosować pomysły pracowników badawczych do wymogów organizacji finansujacych badania. W trakcie swojej kariery menedżerskiej kierowała przygotowaniem kilkudziesięciu przyjętych do finansowania międzynarodowych wniosków projektowych w obszarze materiałoznawstwa, lotnictwa, ICT, energetyki, zdrowia i innych dziedzin badawczych. Pasjonuje ja współpraca z wysoce zmotywowanymi zespołami badawczymi, których celem jest przekształcanie wiedzy w innowacyjne rozwiązania pozytywnie wpływające na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo.

“Zrbiliśmy wszystko, co mozliwe, a nawet trochę więcej,” mawia po złożeniu wniosku.

Bartlomiej Przybyszewski

Specjalista ds. badawczych

Bartlomiej Przybyszewski  ma blisko 10-letnie doświadczenie w pracy akademickiej I badawczej.
Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej ukończył z wyróżnieniem w 2012 roku, uzyskując tytuł magistra. Od 2016 roku doktorant na tym samym wydziale. Przez cztery lata pracował w Instytucie Konstrukcji Lekkich i Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie jako pracownik naukowy, biorąc udział w wielu międzynarodowych projektach badawczych finansowanych ze środków europejskich.
Posiada doświadczenie w wytwarzaniu oraz charakteryzowaniu materiałów kompozytowych. Przez ponad trzy lata jego praca naukowa skupiała się na opracowywaniu procesów wytwarzania materiałów kompozytowych o różnych osnowach. Jego praca doktorska dotyczy chemicznych oraz fizycznych modyfikacji powłok hydro- i lodofobowych stosowanych w przemyśle lotniczym. Współpracuje z Technology Partners od 2016 roku jako pracownik badawczy w projektach dotyczących powłok lodofobowych, realizowanych w ramach programu H2020.
Kluczowe kompetencje: badania i rozwój materiałów kompozytowych, wiedza dotycząca powłok hydro- i lodofobowych, umiejętności prezentacji, współpraca międzynarodowa.
„Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana”, mówi proponując nowatorskie rozwiązania

Barbara Kresa

Główna księgowa

Barbara Kresa posiada ponad 30-letnie doświadczenie pracy w działach finansowych, księgowości i podatkowych (FSO, Renault Trucks, Volvo Trucks, instytut PAN). W Technology Partners pracuje od 2014 roku.
Wykształcenie: Magister, Prywatna Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Warszawie, specjalizacja – rachunkowość i finanse.
Dodatkowe kursy: Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych, Polska Akademia Rachunkowości; Świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów, niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Kluczowe kompetencje: znajomość rachunkowości, przepisów podatkowych, rozliczania wyjazdów służbowych.
Pasjonatka liczb i podróży.
„Nowa sytuacja nie stanowi problemu, ale jest nowym doświadczeniem i nowym wyzwaniem”, mówi o przypadkach, które innych wprawiają w osłupienie.

Dr hab. inż. Krzysztof Dragan

Senior Researcher

Krzysztof Dragan swoją ścieżkę zawodową związał z diagnostyką techniczną konstrukcji, realizując w 2008 roku pracę doktorską w zakresie konstrukcji kompozytowych. W swojej działalności zajmuje się problematyką diagnozowania i monitorowania konstrukcji. W 2017 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego.
Aktywnie współpracuje z ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą przy tworzeniu produktów technologicznych wspierających diagnostykę i monitorowanie m.in. konstrukcji kompozytowych, turbin wiatrowych, konstrukcji przemysłowych i energetycznych.
Kluczowe kompetencje: badania nieniszczące konstrukcji, technologie sensorów zintegrowanych z konstrukcją, wparcie diagnostyki z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego, monitorowanie konstrukcji, struktury kompozytowe, analiza sygnałowa.
„W badaniach i nauce nie ma skrótów – tylko bolesne doświadczenia”, o czym pamięta w swojej pracy.

Andrzej Woroniecki

Project Manager

Andrzej Woroniecki posiada ponad 20-letnie doświadczenie w realizacji projektów dotyczących innowacyjności i zarządzania wiedzą, jak również sektora nauki i techniki. Związany z Technology Partners od 2003 roku.
Ukończył Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Wydział Zarządzania Organizacjami.
Jego doświadczenie zawodowe obejmuje udział w krajowych i europejskich projektach w ramach 7. Programu Ramowego UE i programu H2020 (lotnictwo, inżynieria materiałowa), Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (zarzadzanie badaniami), programu DIALOG (współpraca badawcza) i innych (transport, ekonomia
Kluczowe kompetencje: zarządzanie badaniami i innowacyjnością, polityka innowacyjna UE; koordynacja i sprawozdawczość w ramach projektów interdyscyplinarnych.
Kibic Manchesteru United, dobrej whisky …i sagi Star Wars.
„Niech Moc będzie z nami”, dodaje składając nowe wnioski projektowe.

Dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski

Senior Researcher

Tomasz Wejrzanowski posiada prawie 20 lat doświadczenia w pracy akademickiej.
Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, gdzie obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na charakteryzacji i projektowaniu zaawansowanych materiałów inżynierskich.
Tomasz Wejrzanowski jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji w międzynarodowych czasopismach, 5 rozdziałów książek i 2 patentów w obszarze projektowania materiałów. Obecnie jest koordynatorem projektów związanych z materiałami dla przemysłu energetycznego i lotniczego.
Kluczowe kompetencje: projektowanie materiałów, metody komputerowe w inżynierii materiałowej, obrazowanie 3D mikrostruktury materiałów.
„Powiedz mi a zapomnę, naucz mnie a może zapamiętam, zaangażuj mnie to się nauczę”, to jego motto w pracy ze studentami.

Anna Nikodym-Bilska

Innovation Manager

Anna Nikodym-Bilska pracuje w instytutach badawczych i prywatnych przedsiębiorstwach sektora obronności i bezpieczeństwa od 2004 roku. Brała udział w projektach międzynarodowych, współpracując z kluczowymi partnerami, organami UE oraz agencjami UE oraz NATO. Brała udział w projektach 7. Programu Ramowego UE oraz programu H2020, którego jest też ewaluatorką dla REA i EASME. Prowadzi dla MŚP szkolenia i warsztaty nt. składania wniosków do programu H2020.
Jest absolwentką Programu TOP 500 INNOVATORS (Science-Management-Commercialization Program, UC Berkeley, 2013), a od 2015 r. koordynuje platformę współpracy absolwentów TOP 500 INNOVATORS, biznesu i przemysłu.
Kluczowe kompetencje: zarządzanie innowacyjnością, zarządzanie projektami, zarządzanie ryzykiem, rozwój działalności jednostek B+R, współpraca nauka-biznes.
Pogoda ducha i pozytywne nastawienie towarzyszą jej na co dzień.

Richard Granger

Director, European Office

Richard Granger ma ponad 45-letnie doświadczenie jako menedżer, konsultant i wykładowca w zakresie zarządzania technologią i innowacjami. Jego studia akademickie i badania nad fizyką ciała stałego odbywały się na Uniwersytecie w Sheffield. Obecnie wykłada na Royal Holloway, University of London oraz na Chalmers University w Szwecji. Po 20 latach pracy w wiodącym brytyjskim komercyjnym centrum badawczo-rozwojowym, świadczył usługi konsultingowe i doradcze dla firm i rządów w wielu sektorach, w większości części świata. Koncentruje się na technikach budowania i wdrażania strategii technologicznej. Kluczowe kompetencje: strategiczne zarządzanie technologią, badaniami i rozwojem oraz innowacjami; zarządzanie zmianą w organizacjach opartych na technologii.

Sebastian Gościniarek

Specjalista ds. transportu

Sebastian Gościniarek jest zawodowo związany z branżą lotniczą od 15 lat. Pracował dla lotnisk, linii lotniczych, firm handlingowych, samorządów i agencji rządowych, a także prywatnych inwestorów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Prowadził różnorodne projekty consultingowe w zakresie strategii, biznesplanów, studiów wykonalności, finansowania i współpracy z inwestorami i podmiotami prywatnymi.
Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz University of Minnesota – Carlson School of Management, gdzie otrzymał tytuł MBA.
Kluczowe kompetencje: planowanie rozwoju portów lotniczych, współpraca portów lotniczych z liniami lotniczymi, rozwój połączeń lotniczych, poprawa łączności, współpraca różnych środków transportu, wpływ lotnictwa na rozwój gospodarczy i społeczny.
„Jeżeli jesteś nastawiony na to, żeby wszyscy cię lubili, będziesz gotowy poświęcić wszystko każdego dnia i niczego nie osiągniesz”, powtarza za Margaret Thatcher.

Bartosz Baca

Specjalista ds. transportu

Bartosz Baca jest doradcą z 12-letnim doświadczeniem. Łączy wieloletnie doświadczenie pracy w branży transportowej z kompetencjami badawczymi, analitycznymi i projektowymi. W swojej pracy skupia się na doradztwie strategicznym oraz prowadzi procesy z obszaru customer experience, service design i human-centred design.
Wcześniej był członkiem Zespołu ds. Infrastruktury Transportowej i Sektora Publicznego w PwC, nabywając szerokie doświadczenie w zakresie świadczenia usług doradczych dla podmiotów sektora publicznego, prywatnego i transportowego.
Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Rennes 1 we Francji oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Kluczowe kompetencje: modelowanie usług transportowych, projektowanie doświadczeń klientów, strategia biznesowe, generowanie przychodów.

Jan Zagórski

Specjalista i tłumacz

Jan Zagórski posiada ponad 20-letnie doświadczenie nabyte w trakcie pracy nad wieloma projektami restrukturyzacyjnymi i badawczymi, w tym realizowanymi w ramach współpracy międzynarodowej, oraz jako tłumacz i redaktor.
Studiował na University of California, Santa Cruz; Uniwersytecie Warszawskim oraz w Międzynarodowej Szkole Handlu.
W trakcie kariery zawodowej pracował nad wieloma finansowanymi przez UE projektami dotyczącymi integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem przystąpienia Polski do UE, związanymi z polskim sektorem nauki i techniki oraz projektami badawczymi związanymi z materiałoznawstwem, lotnictwem i międzynarodową współpracą badawczą.
Kluczowe kompetencje: rozległa wiedza na temat europejskiego sektora nauki i techniki oraz instytucji UE, wysoko rozwinięte umiejętności językowe i doświadczenie w zakresie specjalistycznych tłumaczeń języka angielskiego.
Pasjonat dobrej kuchni i z zamiłowania ornitolog.
„Akcentuj to co pozytywne, wyeliminuj to co negatywne”, jak słusznie zauważył Bing.

Rada TECHNOLOGY PARTNERS

Prof. dr hab. Hubert Izdebski

Przewodniczący Rady Fundacji, profesor nauk prawnych, historyk idei i prawa, teoretyk administracji, specjalizujący się w opracowywaniu projektów ustaw i zagadnieniach administracji publicznej, radca prawny i adwokat.

Dr inż. Józef Gromek

Członek Rady

Prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek

Członek Rady

Prof. dr inż. Ryszard Kozłowski

Członek Rady

Dr inż. Marek Daszkiewicz

Członek Rady

Dr inż. Andrzej Plewiński

Członek Rady