Strategic and Targeted Support for Europe-Ukraine Collaboration in Aviation Research

AERO.UA

CALL ID: H2020-MG-2016-SingleStage-INEA
OKRES REALIZACJI: 2016-2019
LICZBA PARTNERÓW: 9
CAŁKOWITY BUDŻET: 1,0 mEUR

STRONA PROJEKTU
PROJEKT NA STRONACH UE – TRIMIS

ABSTRAKT

Celem projektu było wzmocnienie współpracy w obszarze badań lotniczych pomiędzy UE a Ukrainą poprzez zapewnienie strategicznego wsparcia. Projekt koncentrował się na Ukrainie, ponieważ ma ona ogromny potencjał lotniczy, ale niski poziom współpracy w dziedzinie badań lotniczych z UE. Ukraiński sektor lotniczy obejmuje pełne spektrum rozwoju systemów i komponentów oraz produkcji u producentów OEM, dostawców 1 i 2 poziomu, producentów silników lotniczych, producentów systemów sterowania, instytucji badawczo-rozwojowych, uniwersytetów lotniczych i MŚP. Znajduje to również odzwierciedlenie w ważnym wkładzie sektora w gospodarkę kraju (np. produkcja samolotów o wartości 1,9 mld EUR w 2011 r.). Ukraińskie organizacje lotnicze posiadają unikalne know-how, które może pomóc Europie sprostać wyzwaniom określonym w raporcie ACARE SRIA / Flightpath 2050. Od momentu podpisania umowy o stowarzyszeniu Ukrainy z programem Horyzont 2020 w marcu 2015 r. organizacje ukraińskie mogą uczestniczyć w programie Clean Sky 2 oraz H2020 Transport na takich samych warunkach, jak ich partnerzy z państw członkowskich UE. Modernizacja ukraińskiego sektora lotniczego stwarza interesujące ekonomicznie możliwości współpracy dla organizacji europejskich.

ROLA TECHNOLOGY PARTNERS W PROJEKCIE

Kierowanie kluczowym dla projektu pakietem zadań, którego istotą są pilotażowe projekty dotyczące transferu wiedzy między partnerami UE i UA w dziedzinie kompozytowych struktur lotniczych, silników lotniczych i technologii produkcji. Organizacja w ramach projektów pilotażowych krótkich wzajemnych wizyt partnerów z Ukrainy i UE, poświęconych wymianie wiedzy, szkoleniom i/lub przeprowadzeniu studiów wykonalności w obszarach oferujących znaczny potencjał dla współpracy badawczej. Organizacja wizyt technicznych przedstawicieli ukraińskiego przemysłu lotniczego w Polsce i udział w formułowaniu rekomendacji ułatwiających długoterminową współpracę UE-Ukraina w dziedzinie badań lotniczych.