Sewilla/Warszawa: W listopadzie 2020 roku Technology Partners rozpoczęło czteroletni projekt badawczy pod nazwą „Sustainable Smart De-Icing by Surface Engineering of Acoustic Waves – SOUNDofICE”. Jego celem jest zastąpienie kosztownych i szkodliwych dla środowiska metod odladzania innowacyjną metodą opartą na wykorzystaniu inżynierii powierzchniowych fal akustycznych w skali MHz. Umożliwi ona inteligentne / autonomiczne wykrywanie nagromadzonego lodu i jego energetycznie efektywne usunięcie z dowolnego materiału o dowolnym kształcie. Projekt ukierunkowany jest głównie na zastosowania w lotnictwie, energetyce wiatrowej i statkach bezzałogowych. Realizowany jest w ramach programu H2020, działania FET Open wspierającego projekty ukierunkowane na radykalne innowacje technologiczne o wielkim potencjale ekonomicznym i społecznym. Więcej informacji na stronie Projekty.