Canadian Networking Aeronautics Project for Europe

CANNAPE

CALL ID: FP7-AAT-2011-RTD-1
OKRES REALIZACJI: 2011-2013
LICZBA PARTNERÓW: 20
CAŁKOWITY BUDŻET: 0,8 mEUR

PROJEKT NA STRONACH UE – CORDIS

a map showing the countries involved in the cannape project in the world

ABSTRAKT

W ramach projektu stworzono platformę mającą na celu wzmocnienie współpracy B+R pomiędzy UE a Kanadą w zakresie aeronautyki i transportu powietrznego oraz zbadanie możliwości udziału kanadyjskich jednostek we wspólnych działaniach z ich europejskimi partnerami. Głównymi celami projektu CANNAPE były: (1) zbadanie możliwości wzmocnienia współpracy UE i Kanady poprzez analizę obszarów i tematów prac B+R w dziedzinie lotnictwa i transportu lotniczego; (2) rozwijanie i wzmacnianie sieci i partnerstw między UE a Kanadą w zakresie konkretnych tematów technicznych, które zapewnią obopólnie korzystną współpracę w zakresie B+R; oraz (3) promowanie udziału Kanady w działaniach związanych z lotnictwem i transportem lotniczym w ramach 7. PR UE poprzez ukierunkowane warsztaty, informacje i usługi doradcze. Projekt CANNAPE opierał się na wcześniej podjętych pracach, skupiając się na możliwościach w zakresie lotnictwa i transportu lotniczego oraz uwzględniając potrzeby UE i Kanady, w celu wzmocnienia dalszej współpracy.

ROLA TECHNOLOGY PARTNERS W PROJEKCIE

Rozwijanie sieci i partnerstw poprzez organizowanie warsztatów, których struktura dopasowana była do tematyki konkursów w obszarze lotnictwa w 7. PR UE. Wspieranie działań związanych z organizacją dedykowanych warsztatów (w Europie i Kanadzie) oraz zapewnienie osiągnięcia jak najliczniejszego udziału i zaangażowania ekspertów ze środowisk akademickich, badawczych, z przemysłu, polityki i organizacji finansujących w organizowane w ramach projektu działania i wydarzenia.