Open Access Pilot Plants for Sustainable Industrial Scale Nanocomposites Manufacturing based on Buckypapers, Doped Veils and Prepregs

PLATFORM

CALL ID: H2020-NMP-PILOTS-2014
OKRES REALIZACJI: 2015-2018
LICZBA PARTNERÓW: 12
CAŁKOWITY BUDŻET: 7,8 mEUR

PROJEKT NA STRONACH UE – CORDIS

ABSTRAKT

Dwa projekty w ramach FP7 – ELECTRICAL i SARISTU – miały na celu opracowanie metod produkcji wielofunkcyjnych kompozytów wzmacnianych nanorurkami węglowymi (CNT) przy użyciu stosowanych obecnie procesów produkcyjnych. Wyniki wykazały, że istnieją trzy obiecujące metody integrowania nanorurek węglowych w struktury kompozytowe, które powinny zostać rozwinięte do stadium wdrożenia w przemyśle: nanostrukturalne preformy, tzw. buckypapers, domieszkowane nanorurkami prepregi oraz domieszkowane nanorurkami termoplastyczne veilsy. Mimo, iż każda z tych technologii może być stosowana osobno, mogą być one łączone, dając efekt synergii i wyższy stopień wielofunkcyjności spełniający wymagania końcowe. Celem projektu PLATFORM było stworzenie otwartych pilotażowych linii do przemysłowej produkcji buckypapers, domieszkowanych nanorurkami prepregów oraz domieszkowanych nanorurkami veilsów do zastosowań m.in. w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym. Linie te zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający produkcję tych materiałów przy użyciu nowych technologii dostosowanych do wykorzystania na skalę przemysłową oraz umożliwiający nawiązanie z klientem współpracy korzystnej dla niego ekonomicznie. Utworzono europejską platformę linii pilotażowych opartych o nanotechnologie, do której firmy, a w szczególności MŚP, mogą uzyskać dostęp, korzystając z urządzeń, jak również doświadczenia i wiedzy zarządzającego platformą podmiotu.

ROLA TECHNOLOGY PARTNERS W PROJEKCIE

Opracowanie we współpracy z TMBK Partners, MŚP biorącym udział w projekcie, procesu wytwarzania na skalę półprzemysłową domieszkowanych nanorurkami termoplastycznych veilsów techniką melt-blow. Pomoc w stworzeniu pilotażowej linii produkcyjnej veilsów o wydajności 30 m2 / cykl produkcyjny. Badanie parametrów produkcji veilsów oraz ich charakterystyka w celu określenia wpływu nanorurek węglowych na parametry przetwarzania, mikrostrukturę oraz właściwości termoplastycznych veilsów. Pomoc w wytwarzaniu struktur kompozytowych zawierających domieeszkowane nanorurkami veilsy w sektorach lotniczym i motoryzacyjnym. Charakterystyka właściwości termicznych, mechanicznych, reologicznych, a także elektrycznych.