Sustainable Smart De-Icing by Surface Engineering of Acoustic Waves

SOUNDOFICE

CALL ID: H2020-FETOPEN-2018-2020
OKRES REALIZACJI: 2020-2024
LICZBA PARTNERÓW: 8
CAŁKOWITY BUDŻET: 4,2 mEUR

PROJEKT NA STRONACH UE – CORDIS

ABSTRAKT

Celem projektu SOUNDofICE jest zastąpienie kosztownych i szkodliwych dla środowiska metod odladzania innowacyjną metodą opartą na wykorzystaniu inżynierii powierzchniowych fal akustycznych w skali MHz. Umożliwi ona inteligentne i autonomiczne wykrywanie nagromadzonego lodu i jego energetycznie efektywne usunięcie z dowolnego materiału o dowolnym kształcie. Po raz pierwszy zarówno wykrywanie, jak i usuwanie lodu będą prowadzone z wykorzystaniem tego samego sposobu działania. Program badawczy obejmuje modelowanie wzbudzania skupisk atomów lodu przez fale powierzchniowe, integrację przetworników akustycznych na dużych obszarach oraz opracowanie rozwiązań z dziedziny inżynierii powierzchni w celu łączenia mikrometrycznej wielkości elektrod z różnymi warstwami i powłokami zapewniającymi wydajną propagację fal, zdolność przeciwoblodzeniową oraz odporność na starzenie. Ta strategia odladzania przewyższa istniejące metody pod względem wydajności, wielofunkcyjności i możliwości osadzania na podłożach o znaczeniu przemysłowym, co zostało potwierdzone za pomocą urządzeń na etapie prac typu proof of concept, dostosowanych do potrzeb przemysłu lotniczego i energetyki wiatrowej. Wielodyscyplinarny zespół przedstawicieli pięciu ośrodków akademickich i trzech MŚP z doświadczeniem w zakresie usuwania lodu zapewni przyszły transfer opracowanej w ramach projektu technologii do wiodących przedstawicieli europejskich sektorów lotnictwa, energii odnawialnej. Projekt zapewni młodym liderom ze środowiska akademickiego i MŚP z sześciu krajów wyjątkową okazję do wzmocnienia pozycji UE w dziedzinie o dużym znaczeniu naukowym i technologicznym.

ROLA TECHNOLOGY PARTNERS W PROJEKCIE

TECHNOLOGY PARTNERS będzie liderem WP3 ‘Modelowanie i symulacja usuwania lodu powierzchniowymi falami akustycznymi’ i będzie odpowiadać za opracowanie i wytworzenie lodofobowych powłok kompozytowych odpowiednich do zastosowania w innowacyjnym systemie odladzania z zastosowaniem fal akustycznych z zakresu MHz. Będzie wspomagać opracowanie procesu usuwania lodu oraz zwiększenia jego efektywności poprzez symulacje w skali mikro i nano oraz wspólnie z partnerami przemysłowymi testować opracowane rozwiązania. Wesprze też partnerów projektu w rozwijaniu doświadczenia nabytego w trakcie poprzednio realizowanych projektów w zakresie odladzania i będzie testować próbki materiałów hybrydowych w różnych warunkach. Przeprowadzi m.in. testy właściwości hydrofobowych oraz lodofobowych warstw pasywnych i sprzęgających, ekspozycji na promieniowanie UV i termiczne wielowarstwowych systemów działających w oparciu o powierzchniowe fale akustyczne w warunkach otoczenia. TECHNOLOGY PARTNERS scharakteryzuje fizykochemiczne właściwości mikrostruktury oraz właściwości funkcjonalnych warstw i powłok. Prace obejmą modelowanie interakcji powierzchniowych fal akustycznych ze strukturą atomową interfejsów, określenie energii potrzebnej do wywołania odladzania i możliwości usuwania warstwy lodu i / lub zapobiegania jej powstawaniu.