TECHNOLOGY PARTNERS to:

  • Doświadczony i zaufany partner wiodących europejskich przedsiębiorstw i organizacji badawczych.
  • Interdyscyplinarna organizacja badawcza posiadająca status Centrum Zaawansowanych Technologii przyznany przez Ministra Nauki.

Współpraca międzynarodowa i kompetencje

  • Naszą kluczową umiejętnością jest rozwój współpracy jednostek polskiego sektora nauki i techniki z międzynarodowym przemysłem i środowiskiem badawczym.
  • Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych naukowców i specjalistów.

Aktualności

SPECJALIZUJEMY SIĘ W OPRACOWYWANIU, REALIZACJI I KOORDYNOWANIU DUŻYCH INTERDYSCYPLINARNYCH PROJEKTÓW B+R.

 

TECHNOLOGY PARTNERS W LICZBACH

0
Projekty międzynarodowe
0
Projekty H2020 i 7PR UE
0
Koordynacje projektów
0
Projekty na zlecenie zagranicznego przemysłu
0
Całkowita wartość projektów (mln €)
0
Utworzone firmy spin-off
0
Partnerzy w projektach
0
Kraje pochodzenia partnerów
0
Kontynenty pochodzenia partnerów

PARTNERZY Z CAŁEGO ŚWIATA

Członkostwo w stowarzyszeniach