Strategic and Targeted Support to Incentivise Talented Newcomers to NMP Projects under Horizon Europe

FIT-4-NMP

CALL ID: H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020
OKRES REALIZACJI: 2021-2023
LICZBA PARTNERÓW: 10
CAŁKOWITY BUDŻET: 1,5 mEUR

PROJEKT NA STRONACH UE – CORDIS

ABSTRAKT

Celem projektu FIT-4-NMP jest zachęcenie do udziału w programie Horyzont Europa innowacyjnych organizacji z obszaru NMP (Nanotechnologie, Zaawansowane materiały oraz Zaawansowane metody produkcji i obróbki), zwłaszcza MŚP, które nie uczestniczyły w programie Horyzont 2020. Organizacje te będą identyfikowane w regionach UE-13, UE-15 i krajów stowarzyszonych o niskim poziomie uczestnictwa w projektach NMP. W celu zrozumienia powodów, dla których organizacje te nie brały uprzednio udziału w projektach w obszarze NMP przeprowadzone zostaną z nimi wywiady, jak również z ekspertami odpowiedzialnymi za regionalną i krajową politykę badawczo-innowacyjną. Najlepsze praktyki oraz działania systemowe i polityczne zostaną opisane i przekazane interesariuszom: innowacyjnym organizacjom nie uczestniczącym dotychczas w projektach UE; regionalnym/krajowym władzom odpowiedzialnym za politykę badawczo-innowacyjną; lokalnym centrom innowacyjności i transferu technologii’ oraz KE. W ramach projektu FIT-4-NMP: (1) zostaną zorganizowane warsztaty w ośrodkach wiodących w obszarze NMP i aktywnie uczestniczących w europejskich programach badawczych, na które  zaproszone zostaną innowacyjne organizacje nie uczestniczące dotychczas w projektach UE; (2) zapewnione zostanie wsparcie w przygotowaniu wniosków projektowych w dziedzinie NMP w programie Horizon Europe; (3) zapewniona zostanie możliwość nawiązania kontaktów podczas dużych europejskich konferencji naukowych i wydarzeń brokerskich; (4) zapewnione będzie szkolenie w zakresie transferu technologii, pisania wniosków i korzystania z europejskich portali sieciowych.

ROLA TECHNOLOGY PARTNERS W PROJEKCIE

Technology Partners będzie odpowiedzialne za organizację i przeprowadzenie Warsztatów Innowacyjności (WP2), podczas których organizacje nie uczestniczące dotychczas w unijnych programach badawczych będą miały możliwość określenia możliwości współpracy badawczej z liderami innowacyjności – europejskimi organizacjami badawczymi wiodącymi pod względem uczestnictwa w projektach H2020 z zakresu NMP: CEA, VTT, Fraunhofer, TU Delft i TU Dresden. Technology Partners weźmie także udział w identyfikacji innowacyjnych MŚP i organizacji badawczych, zapewni szkolenia w zakresie przygotowywania wniosków do programów EIC Accelerator, EIC Fast Track to Innovation i M-ERA.NET oraz weźmie udział w analizie przyczyn braku udziału jednostek w projektach H2020 w dziedzinie NMP oraz w planowaniu działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa.