Generating New Solutions to and from Space through Effective Local Start-up HUBs

GO2SPACE-HUBS

CALL ID: H2020-SPACE-2018-2020
OKRES REALIZACJI: 2019-2021
LICZBA PARTNERÓW: 6
CAŁKOWITY BUDŻET: 1,1 mEUR

PROJEKT NA STRONACH UE – CORDIS

ABSTRAKT

Celem projektu Go2Space-HUBs jest stworzenie warunków umożliwiających zakładanie i rozwój europejskich przedsiębiorstw oferujących technologie i usługi opracowane w sektorze kosmicznym bądź dla niego przeznaczone. Zakłada powstanie trzech nowych Hub-ów Kosmicznych w Madrycie, Tallinnie i Coimbrze, które wzmocnią lokalne ekosystemy przedsiębiorczości i biznesu. Projekt obejmuje szereg lokalnych inicjatyw skierowanych do przedsiębiorców, start-upów, scale-upów i MŚP powiązanych z inicjatywami na poziomie europejskim. Został opracowany tak, aby umożliwić tworzenie nowych start-upów i ich dalszy rozwój. Go2Space HUBs obejmuje: Inkubację 20 start-upów na wczesnym etapie rozwoju; Akcelerację 20 działających start-upów / scale-upów; Demo-Days (spotkania z partnerami i inwestorami); Dni Innowacyjności; Spotkań B2B umożliwiające tworzenie firm spin-off/spin-out; Organizowanie maratonów projektowania (Hackathons); Wspólne składanie wniosków do inkubatora Copernicus; „Silnik skali” (“Up-scaling engine”) umożliwiający lokalnym scale-upom i MŚP efektywniejszy rozwój; Prezentację dostępnych zasobów sektora kosmicznego; Określenie barier dla inwestycji w przestrzeni kosmicznej; Ukierunkowane szkolenie nt. prywatnych i publicznych źródeł finansowania; Końcowe spotkanie dotyczące inwestycji i partnerstwa z udziałem uczestników ze wszystkich 3 HUB-ów.

ROLA TECHNOLOGY PARTNERS W PROJEKCIE

Główną rolą TECHNOLOGY PARTNERS w projekcie jest prowadzenie działań związanych z transferem technologii oraz udział w tworzeniu przedsiębiorstw spin-out/spin-off. TECHNOLOGY PARTNERS kieruje pakietem prac, w ramach którego przedsiębiorcy będą angażowani w projekt poprzez udział w Dniach Innowacyjności, spotkaniach B2B, szkolenia dla klastrów oraz szkolenia i webinaria na temat platform DIAS. Uczestniczy w opracowaniu założeń i programów działania Inkubatorów i Akceleratora. Prowadzi również szkolenia dla start-upów na temat programu EIC Accelerator pilot (SME Instrument), celem zwiększenia ich zdolności do pozyskania finansowania.