Preparation and Demonstration of Multi-KETs Pilot Lines Actions

MULTI-KETS

CALL ID: DG Enterprise Tender – 194/PP/ENT/CIP/12/C/N01C013
OKRES REALIZACJI: 2013-2015
LICZBA PARTNERÓW: 7
CAŁKOWITY BUDŻET: 3,8 mEUR

STRONA PROJEKTU 
PROJEKT NA STRONACH UE – EC

ABSTRAKT

Celem projektu było stworzenie warunków dla przyszłych działań, mających na celu uruchomienie w Europie linii pilotażowych (produkcyjnych) multi-KETs. KETs (kluczowe technologie wspomagające) obejmują: zaawansowane materiały, nanotechnologie, mikro- i nanoelektronikę, biotechnologię, fotonikę i zaawansowane systemy produkcji. Na linie multi-KETS składają się co najmniej dwa rodzaje kluczowych technologii wspomagających. W ramach projektu dokonano analizy obecnej sytuacji, opracowano wizję, metodykę tworzenia i kryteria selekcji linii, a także wdrożono dwie linie pilotażowe multi-KETs w dwóch państwach UE.

ROLA TECHNOLOGY PARTNERS W PROJEKCIE

Zbieranie danych i analiza informacji nt. aktualnej sytuacji w Europie i państwach pozaeuropejskich w zakresie linii pilotażowych multi-KETs, oraz identyfikacja inicjatyw podejmowanych przez władze i przemysł. Identyfikacja polskich ekspertów, wykonanie raportów z badań porównawczych linii oraz inicjatyw władz/przemysłu, prowadzenie wywiadów z ekspertami i przedstawicielami przemysłu. Analiza danych zebranych w trakcie warsztatów oraz selekcja linii multi-KETs do wdrożenia.