2023-01-11T12:19:56+01:00

comp-eco

Strengthening Mazovian multifunctional composite ecosystem through holistic approach and strategic alliance with European leaders COMP-ECO NR PROJEKTU: HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03-01 – Twinning OKRES REALIZACJI: 2022-2025 LICZBA UCZESTNIKÓW: 10 CAŁKOWITY BUDŻET: 1,5 mEUR STRONA PROJEKTU - CORDIS ABSTRAKT Projekt COMP-ECO ma na celu poprawę doskonałości badawczej systemu badawczego regionu Mazowsza w dziedzinie wielofunkcyjnych kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami (FRP) i inteligentnych struktur. System tworzą 3 organizacje: Fundacja Technology Partners, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych oraz Politechnika Warszawska. Polskie organizacje będą wspierane przez wiodące uczelnie UE TU DELFT z Holandii i TU DRESDEN z Niemiec. Celem COMP-ECO jest poprawa doskonałości badawczej i wizerunku badawczego uczestniczących instytucji oraz stworzenie trwałej sieci współpracy naukowej i technicznej w dziedzinie wielofunkcyjnych kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknem (FRP) i inteligentnych struktur. ROLA TECHNOLOGY PARTNERS W PROJEKCIE Technology Partners jest koordynatorem projektu. Firma będzie kierować projektem od strony administracyjnej, zapewni zarządzanie jakością oraz wdroży strategię rozpowszechniania i komunikacji.Badacze TPF wezmą udział we wspólnych badaniach wstępnych nad wielofunkcyjnymi kompozytami i inteligentnymi strukturami z wykorzystaniem technologii produkcji veilsów domieszkowanych CNT, które odegrają jedną z kluczowych ról w demonstratorze Projektu. Przedstawiciele kierownictwa TPF odwiedzą zaawansowanych partnerów w celu wymiany wiedzy i budowania sieci oraz wezmą udział w warsztatach technicznych, działaniach networkingowych i szkoleniowych.

2020-10-28T12:47:36+01:00

platform

Open Access Pilot Plants for Sustainable Industrial Scale Nanocomposites Manufacturing based on Buckypapers, Doped Veils and Prepregs
2020-02-03T12:14:05+01:00

elan

Creation of a European and Latin American Self-Sustainable Innovative Cooperation Network (ELAN) of Research and Innovation (R&I) Actors and Industry Partners to Foster Co-generated, Technology-based Business Opportunities