W zeszłym tygodniu opublikowano zaproszenie do wzięcia udziału w wydarzeniu Horizon Europe Digital & Industry Brokerage Event , które połączone będzie z organizowanym przez Komisję Europejską Dniem Informacyjnym o Klastrze 4 – Digital, Industry & Space – Horizon Europe Information Day on Cluster 4 – Digital, Industry & Space, który odbędzie się w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2021.

Brokerage Event odbędzie się w dniach 2-3 grudnia br. w trybie on-line i umożliwi nawiązanie kontaktów między przedstawicielami obszarów Digital & Industry w celu:

  • promowania swojego potencjału, wyników badań, technologii i know-how,
  • omawiania i rozwijania na międzynarodowym forum pomysłów na nowe projekty,
  • ułatwienia tworzenia konsorcjów do składania wniosków na projekty w ramach Horizon Europe Digital & Industry calls.

Zespół projektu FIT-4-NMP zaprasza na specjalne 2-godzinne szkolenie poprzedzające Horizon Europe Digital & Industry Brokerage Event. Głównym celem szkolenia jest:

  • maksymalizacja efektów uczestnictwa w Brokerage Event,
  • przekazanie informacji na temat innych dostępnych możliwości podejmowania współpracy międzynarodowej.

Więcej informacji na temat zakresu i programu szkolenia udostępniono na stronie projektu FIT-4-NMP: https://www.fit-4-nmp.eu/event-details/fit-4-nmp-training-announcement

Udział w sesji szkoleniowej FIT-4-NMP jest bezpłatny, ale jest ona dostępna tylko dla zarejestrowanych uczestników. Prosimy o rejestrację do 28 listopada 2021 pod linkiem https://www.fit-4-nmp.eu/fit-4-nmp-training-registration. Link umożliwiający uczestnictwo zostanie wysłany 29 listopada 2021, na dzień przed szkoleniem.

Swoje uczestnictwo w Digital & Industry Brokerage Event potwierdziło już ponad 600 przedstawicieli przedsiębiorstw, szkół wyższych i instytutów badawczych z całego świata. Weź udział w szkoleniu FIT-4-NMP, aby dowiedzieć się, jak proaktywnie współpracować w konkursach Horizon Europe NMP!

W przypadku pytań, skontaktuj się z organizatorami szkolenia: fit-4-nmp@intelligentsia-consultants.com.

Strona internetowa FIT-4-NMP: www.fit-4-nmp.eu

FIT-4-NMP – Twitter: https://twitter.com/fit4nmp

FIT-4-NMP – LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/fit-4-nmp-project