Warszawa: W dniu 1 września 2021 roku Technology Partners uruchomiło dwuletni projekt pod nazwą „3D printing and nanotechnology for electromagnetic shielding of CFRP structures” – 3DforComp. Jego celem jest opracowanie technologii drukowania przewodzących nanokompozytów zawierających nanorurki węglowe na powierzchni tkanin węglowych, używanych do wytwarzania kompozytów węglowych. Oczekuje się, że wprowadzenie nanorurek węglowych w dużym stężeniu do struktury kompozytu poprawi przewodność elektryczną w poprzek włókien wymaganej do ekranowania pola elektromagnetycznego.

Kierownikiem Projektu (Prinicipal Investigator) jest dr inż. Paulina Latko-Durałek, dla której realizacja projektu będzie szansą rozwijania własnej tematyki badawczej i osiągnięcia kolejnego etapu w karierze naukowej. W projekcie planowane jest odbycie przez Kierownika Projektu stażu naukowego w firmie SINTEF w Norwegii oraz walidacja opracowanej technologii w firmie produkującej kompozyty w skali przemysłowej. Więcej informacji na stronie Projekty.