Warszawa: W dniu 13 grudnia TECHNOLOGY PARTNERS opublikowało Zapytanie ofertowe nr 02/IceMan/2021, którego przedmiotem jest:

Tunel aerodynamiczny niskich prędkości do badań oblodzenia

Zakup tunelu dokonywany będzie na potrzeby projektu ICEMAN – „Anti-Icing Sustainable Solutions by Development and Application of Icephobic Coatings”, realizowanego w ramach konkursu POLNOR 2019 Call i współfinansowanego przez Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021.

Ogłoszenie dotyczące zakupu, dostawy i instalacji tunelu udostępnione zostało w Bazie Konkurencyjności wraz z pełną treścią Zapytania ofertowego, zawierającego szczegółowy opis zamówienia i warunków udziału w postępowaniu.

Zapytanie ofertowe (UWAGA: zmiana terminu składania ofert)

Wzór oferty

Wzór umowy