Lukesemburg/Warszawa: W dniu 1 stycznia 2021 roku Technology Partners rozpoczyna trzyletni projekt pod nazwą „Strategic and Targeted Support to Incentivise Talented Newcomers to NMP Projects under Horizon Europe”. Jego celem jest zidentyfikowanie i zachęcenie do udziału w programie Horyzont Europa innowacyjnych organizacji z obszaru NMP (Nanotechnologie, Zaawansowane materiały oraz Zaawansowane metody produkcji i obróbki), zwłaszcza MŚP, które nie uczestniczyły dotychczas w programie Horyzont 2020. Technology Partners będzie odpowiedzialne za organizację i przeprowadzenie Warsztatów Innowacyjności, podczas których organizacje nie uczestniczące dotychczas w unijnych programach badawczych będą miały możliwość określenia możliwości współpracy badawczej z liderami innowacyjności – europejskimi organizacjami badawczymi wiodącymi pod względem uczestnictwa w projektach H2020 z zakresu NMBP: CEA, VTT, Fraunhofer, TU Delft i TU Dresden. FIT-4-NMP jest projektem H2020 typu CSA (Coordination and Support Action). Bierze w nim udział dziesięciu partnerów, zarówno z EU-15, EU-13, jak i krajów stowarzyszonych. Więcej informacji na stronie Projekty.