Bukareszt: W dniach 12-14 czerwca prof. Anna Boczkowska, Dyrektor ds. Naukowych TECHNOLOGY PARTNERS, oraz Michał Towpik, Wiceprezes TECHNOLOGY PARTNERS, wzięli udział w konferencji „Nanotechnology and Advanced Materials Progress under H2020 and Beyond” – www.euronanoforum2019.eu. W ramach sesji „From Lab to Fab”, prof. Boczkowska zaprezentowała wyniki kilkuletnich badań prowadzonych przez TECHNOLOGY PARTNERS w obszarze przewodzących kompozytów, które doprowadziły do utworzenia przez firmy spin-off – TMBK Partners. TMBK Partners (www.tmbk.pl) wytwarza nasycone nanorurkami węglowymi włókniny, które po wprowadzeniu do kompozytów, polepszają ich właściwości przewodzące i mechaniczne.