Bruksela: W dniu 5 czerwca przedstawiciele TECHNOLOGY PARTNERS wzięli udział w warsztatach nt. tworzenia konsorcjów wokół wybranych tematów nadchodzących konkursów programu „Horyzont 2020” w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Warsztaty zorganizowane zostały przez biuro łącznikowe ds. badań i innowacji z Litwy (LINO) wraz z trzema innymi biurami wchodzącymi w skład IGLO (Nieformalnej Grupy Biur Kontaktowych BTR w Brukseli). W trakcie spotkania omówiono konkursy w obszarach: Artificial Intelligence – ICT-26-2018-20; DT-ICT-12-2020; DT-ICT-09-2020; Photonics – ICT-36-2020; ICT- 37-2020; oraz Robotics – ICT-09-2019-2020; ICT-10-2019-2020. Termin składania wniosków w wybranych konkursach upływa 21 kwietnia 2020.