TECHNOLOGY PARTNERS is

  • An experienced and trusted partner of leading European industrial and research organisations.
  • A multidisciplinary Research and Technology Organisation with the status of an Advanced Technology Centre awarded by the Polish Minister of Science.

A gateway to Polish science and technology

  • Our key competence is development of Polish science and technology sector organisations’ cooperation with the international industry and scientific community.
  • We recruit the best scientific and research talents and professionals.

News

WE SPECIALISE IN THE DEVELOPMENT, PERFORMANCE AND COORDINATION OF LARGE-SCALE INTERDISCIPLINARY R&D PROJECTS.

 

TECHNOLOGY PARTNERS IN NUMBERS 

0
Projekty krajowe i międzynarodowe
0
Projekty H2020 i 7PR
0
Koordynacja projektów w ramach H2020
0
Projekty na zlecenie zagranicznego przemysłu
0
Całkowita wartość projektów (mln €)
0
Utworzone firmy spin-off
0
Liczba partnerów w projektach
0
Kraje pochodzenia partnerów
0
Kontynenty pochodzenia partnerów

WORLDWIDE COOPERATION

We are a member of