Innovation Radar – inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu identyfikację innowacji i innowatorów o wysokim potencjale w finansowanych przez UE projektach badawczych i innowacyjnych, uznała Fundację Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS za „kluczowego innowatora” w rozwoju dwóch innowacji  w zakresie realizowanego w ramach programu Horyzont 2020 projektu SOUNDofICE:

  • Nowy model do badania zachowania się kropel wody i lodu na powierzchniach, w kategorii dojrzałości rynkowej „Exploring” przeznaczonej dla innowacji aktywnie badających możliwości tworzenia wartości.
    Innowacja ta przyczynia się do realizacji Celu Zrównoważonego Rozwoju nr 9 (Cel 9) Innowacyjność, przemysł, infrastruktura – Budowanie stabilnej infrastruktury, promowanie zrównoważonego uprzemysłowienia oraz wspieranie innowacyjności.

Platforma Innovation Radar opiera się na informacjach i danych zgromadzonych przez niezależnych ekspertów zaangażowanych w przegląd bieżących projektów finansowanych przez UE oraz przedstawiających niezależny pogląd na innowacje w projektach i ich potencjał rynkowy. Publikacje na publicznej stronie internetowej Innovation Radar oferują nowe istotne i ukierunkowane możliwości dla TECHNOLOGY PARTNERS.