10 października na Politechnice Gdańskiej Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS zorganizowała warsztaty poświęcone projektowi „OFFSHORE” finansowanemu z Funduszy Norweskich i prowadzonemu przez TECHNOLOGY PARTNERS jako Koordynatora Projektu.

Warsztaty rozpoczęliśmy od prezentacji projektu „OFFSHORE”, a następnie oddaliśmy głos Norweskiemu Klastrowi Morskiej Energetyki Wiatrowej – Norwegian Offshore Wind oraz Polskiemu Klastrowi Technologii Kompozytowych (PKTK), które zaprezentowały swoją działalność. Na zakończenie oba klastry podpisały protokół ustaleń, podkreślający zaangażowanie Norwegian Offshore Wind w rozwój technologii kompozytowych w ramach projektów morskiej energetyki wiatrowej. Partnerstwo to ma na celu wykorzystanie wspólnej wiedzy i zasobów do nadania rozpędu innowacjom i zwiększania konkurencyjności polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej. Warto wspomnieć, że Norwegian Offshore Wind podpisało podczas BALTEXPO 2023 jeszcze jedno porozumienie w obszarze branży morskiej energetyki wiatrowej. Na scenie głównej targów BALTEXPO została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW) a Norwegian Offshore Wind. Porozumienie to odegra kluczową rolę w budowaniu bliższych relacji między Polską a Norwegią oraz w kształtowaniu projektów morskiej energetyki wiatrowej w obu krajach.

Kolejnym punktem programu były wystąpienia uczestników warsztatów z Polski i Norwegii, podczas których przedstawiono profil i działalność organizacji, motywację do udziału we współpracy polsko-norweskiej oraz określono kierunki do poszukiwania partnerów.

Na warsztatach mieliśmy przyjemność spotkać się z przedstawicielami wielu firm i organizacji: Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Amargo Sp. z o.o., ANKO AS, ANMET, Balt-Yacht, Carbon Design Sp. z o.o., C Cube P.S.A., FLINT SYSTEMS  Sp. z o.o., Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Politechniki Gdańskiej – z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej, Info Marine Sp. z o.o. , MEWO S.A., MICHAEL ENGINEERING, Noma Resins  Sp. z o.o., Norwegian Offshore Wind, Plaston-P Sp. z o.o., Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych (PKTK), RelyOn Nutec, StoGda Ship Design & Engineering Sp. z o.o., TMBK Partners Sp. z o.o., WindTAK Sp. z o.o., Politechniki Warszawskiej – z Wydziału Inżynierii Materiałowej.

Warsztaty, dając możliwość nawiązywania kontaktów, wpisują się w jeden z celów projektu „OFFSHORE”, którym jest stworzenie trwałych powiązań zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i osobistym, a także określenie nowych możliwości współpracy.

Drugiego dnia targów BALTEXPO, 11 października, przedstawiciele TECHNOLOGY PARTNERS wzięli udział w wydarzeniu „Technologie zeroemisyjne w gospodarce morskiej” współorganizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Innovation Norway. Wydarzenie dedykowane było polskim i norweskim firmom z sektora MŚP, oferującym innowacyjne rozwiązania z zakresu błękitnych technologii.

Mieliśmy okazję spotkać się z przedstawicielami firm działających w przemyśle offshore, energetyce morskiej, energetyce wiatrowej, morskich elektrowniach wiatrowych oraz budownictwie wodnym i nadbrzeżnym.

Oprócz sesji seminaryjnej i mini panelu dyskusyjnego podczas targów BALTEXPO, w ramach wydarzenia, odbyło się również wspólne zwiedzanie gdyńskiego portu z pokładu statku oraz oficjalna kolacja, będąca okazją do networkingu między polskimi i norweskimi przedsiębiorcami.

Warsztaty, dając możliwość nawiązywania kontaktów, wpisują się w jeden z celów projektu „OFFSHORE”, którym jest stworzenie trwałych powiązań zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i osobistym, a także określenie nowych możliwości współpracy.

Drugiego dnia targów BALTEXPO, 11 października, przedstawiciele TECHNOLOGY PARTNERS wzięli udział w wydarzeniu „Technologie zeroemisyjne w gospodarce morskiej” współorganizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Innovation Norway. Wydarzenie dedykowane było polskim i norweskim firmom z sektora MŚP, oferującym innowacyjne rozwiązania z zakresu błękitnych technologii.

Mieliśmy okazję spotkać się z przedstawicielami firm działających w przemyśle offshore, energetyce morskiej, energetyce wiatrowej, morskich elektrowniach wiatrowych oraz budownictwie wodnym i nadbrzeżnym.

Oprócz sesji seminaryjnej i mini panelu dyskusyjnego podczas targów BALTEXPO, w ramach wydarzenia, odbyło się również wspólne zwiedzanie gdyńskiego portu z pokładu statku oraz oficjalna kolacja, będąca okazją do networkingu między polskimi i norweskimi przedsiębiorcami.