24 listopada 2023 r. nasz kolega dr inż. Bartłomiej Przybyszewski z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej otrzymał III nagrodę w kategorii „Innowacyjny Naukowiec” w XV edycji konkursu „Innowator Mazowsza” za pracę doktorską pt. ” Wpływ chemicznej oraz fizycznej modyfikacji powłok poliuretanowych na ich właściwości hydro- i lodofobowe”. Praca została oparta m.in. na wynikach projektu Phobic2Ice koordynowanego przez TECHNOLOGY PARTNERS.
Konkurs „Innowator Mazowsza” został powołany w celu wspierania i promowania postaw wzmacniających innowacyjność oraz budowania świadomości roli innowacji wśród mieszkańców Mazowsza, w szczególności w środowisku naukowym i biznesowym.
Kategoria „Innowacyjny Naukowiec” skierowana jest do naukowców, którzy ukończyli studia doktoranckie lub uzyskali stopień doktora, których rozprawa doktorska została przygotowana lub obroniona w jednostkach naukowych województwa mazowieckiego i których innowacyjne rozwiązania badawcze mają potencjał do wdrożenia.